Certificeringen

Bij De Graaf Groep stellen wij hoge eisen aan onze dienstverlening. Daarom hebben wij een groot aantal certificeringen die een hoog niveau van onze dienstverlening garanderen.

NAID en CA+

De certificeringen van de NAID en de CA+, de internationale en nationale brancheverenigingen, waarborgen de strengste veiligheidsnormen bij onze dienstverlening in het gehele vernietigingsproces van vertrouwelijk papier en data. Bij De Graaf Security vernietigen wij op onze eigen locatie volgens de DIN 66399. Deze norm houdt rekening met de diverse bestaande opslagmedia en omschrijft de vereisten voor de vernietiging van deze datadragers.

ISO voor procedures en milieumanagement

Een bekende certificering is de ISO voor procedures, waar menig bedrijf mee te maken heeft. Wij hebben naast deze ISO-9001 die het meest gangbaar is ook de ISO-14001. Deze ISO-14001 geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem en biedt daarmee een handvat om de milieueffecten van activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

Onderstaand vind je een aantal certificeringen waaraan wij voldoen en die periodiek worden getoetst door daartoe bevoegde instanties.

CA+, NAIDISO 9001, ISO 14001, OPK, MRF en NIWO