1 Afval verzamelen

Restafval

Natuurlijk willen we afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden verzamelen, maar er zal altijd een deel overblijven dat niet recyclebaar is door bijvoorbeeld vervuiling. Deze stroom noemen we restafval en wordt verbrand om energie op te wekken.

Waarom verzamelen?

Waar vroeger het restafval op de vuilnishoop terechtkwam wordt het nu duurzamer ingezet. Restafval gaat tegenwoordig naar verbrandingsovens oftewel afvalenergiecentrales (AEC). Door het restafval te verbranden wordt energie opgewekt. Het bodemas dat overblijft na verbranding gebruikt Rijkswaterstaat als bouwstof voor de ophoging van wegen.

Hoe verzamelen?

Restafval verzamel je in de gewenste maat kunststof of stalen rolcontainer(s) die je met vaste regelmaat laat legen. Bij echt grote hoeveelheden kan je gebruikmaken van een afzetcontainer of perscontainer waarbij de container wordt gewisseld wanneer deze vol is.

Wat zegt de wet?

De Wet milieubeheer heeft als uitgangspunt dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Heb je hier hulp bij nodig? Wij helpen je graag om aan de wet te voldoen, lees meer over onze afvalscan.

Hoe wordt het verwerkt?

Stap 2: Restafval verwerking
Hoe wordt het verwerkt? image