1 Afval verzamelen

Papier & Karton

Wanneer je papier en karton gescheiden verzamelt kan het worden ingezet voor recycling! Wist je dat 85% van het papier en kartonafval in Nederland al wordt gerecycled? Naast het positieve milieuaspect levert het je ook een aanzienlijke kostenbesparing op.

Waarom scheiden?

Doordat wij in Nederland zo goed papier- en kartonafval scheiden staan wij aan de top van Europa! Papier- en kartonafval bestaat uit gebruikt print- en kantoorpapier, enveloppen, oude kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk, kartonnen dozen enzovoort. Het mag allemaal in de papierbak zolang het maar schoon en droog is.

Hoe verzamelen?

Papier- en kartonafval verzamel je doorgaans in rolcontainers of gaaskooien. Grote hoeveelheden verzamel je makkelijker in afzet- of perscontainers, en voor deze grote hoeveelheden kan een vergoeding worden gegeven. Wij halen het op gecertificeerde wijze met milieuvriendelijke wagens op in een vast abonnement of incidenteel wanneer je bijvoorbeeld hebt opgeruimd. Heb je ook vertrouwelijk papier? Daarvoor geldt een beveiligde werkwijze.

Wat zegt de wet?

Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. De richtlijn afvalscheiding voor bedrijven zegt dat je de stroom papier en karton geheel kan scheiden van het restafval. Bij vertrouwelijk papier is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Hoe wordt het verwerkt?

Stap 2: Papier- & Kartonrecycling
Hoe wordt het verwerkt? image

Wat wordt er van gemaakt?

Stap 3: Circulaire papierproducten
Wat wordt er van gemaakt? image