1 Afval verzamelen

Metaal

Metalen zijn oneindig recyclebaar. Vaak leveren metalen ook nog een hoge vergoeding op als je het bij ons inlevert. Dus scheiden is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!

Waarom scheiden?

Metaal kan soms in zijn geheel worden hergebruikt, bijvoorbeeld door een metalen balk opnieuw te gebruiken in de bouw. Maar vaak worden metalen omgesmolten om er weer iets nieuws van te maken. Metalen worden onderverdeeld in ferro en nonferro metalen. Oude metalen die het hergebruikcircuit ingaan worden schroot genoemd. Ferro schroot bestaat uit staal; non-ferro schroot (overige metalen) kan onder andere bestaan uit koper, lood, zink, aluminium enzovoort.

Hoe verzamelen?

Je kunt metalen het beste verzamelen in afzetcontainers omdat ze variëren in lengte en vaak erg zwaar zijn. Het is zinvol om je schroot in meerdere stromen te scheiden, zoals koper en aluminium, gezien hun hoge waarde. De volle afzetcontainers kunnen wij weer bij je ophalen met onze container- of portaalwagens. Een deel van onze klanten brengen hun metalen zelf naar onze eigen gecertificeerde metaalwerf. Over het algemeen brengen metalen geld op waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van het soort metaal en eventuele transportkosten. Dus het kan lonen om even de werkloods of je garage op te ruimen!

Wat zegt de wet?

Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. De richtlijn afvalscheiding voor bedrijven zegt dat wanneer er meer dan 40 kilo per week aan metalen vrijkomen, deze gescheiden moeten worden aangeboden.

Hoe wordt het verwerkt?

Stap 2: Metaalrecycling
Hoe wordt het verwerkt? image