1 Afval verzamelen

Koffiebekers

Bij steeds meer bedrijven drink je koffie en thee uit papieren of plastic bekers. Helaas verdwijnen deze vaak in het restafval en dat is dubbel zonde! Ze kunnen namelijk heel goed gerecycled worden en ook niet onbelangrijk, gescheiden inzameling zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing.

Waarom scheiden?

Het gescheiden inzamelen levert zoals aangegeven verschillende voordelen op. Allereerst is het goed voor het milieu, omdat van de oude bekers weer nieuwe producten gemaakt worden. Dit geldt voor de plastic bekers, maar ook voor de bekers van papier met een PE of PLA coating. Zo worden je gebruikte papieren koffiebekers bijvoorbeeld toiletpapier of papieren handdoekjes. Een ander voordeel is dat je een aanzienlijke kostenbesparing realiseert door de bekers gescheiden van je restafval af te laten voeren.

Hoe verzamelen?

Je hebt een heel scala aan inzamelmiddelen ter beschikking voor een efficiënte wijze van het verzamelen van koffiebekers. Je kan ze het beste inzamelen door ze te stapelen, hierdoor is een duurzame en efficiënte logistiek mogelijk. In de zakken die je gebruikt in de inzamelmiddelen kunnen gemiddeld wel 500 tot 600 koffiebekers worden gestapeld.

Wat zegt de wet?

Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. De richtlijn afvalscheiding voor bedrijven zegt dat je vanaf 500 plastic bekertjes per week, deze stroom moet scheiden van het restafval. Wanneer het om papieren koffiebekers gaat is het ook redelijk om ze te scheiden. De bekers mogen niet bij het gewone papierafval, omdat ze gebruikt zijn en vaak een coating aan de binnenkant hebben, maar als aparte stroom kunnen ze prima gerecycled worden.

Hoe wordt het verwerkt?

Stap 2: Koffiebekerrecycling
Hoe wordt het verwerkt? image

Wat wordt er van gemaakt?

Stap 3: Circulaire papierproducten
Wat wordt er van gemaakt? image