1 Afval verzamelen

Glas

De scherven van verpakkingsglas zoals je lege sap-, water- of wijnflessen zijn oneindig te gebruiken om nieuw glas van te maken. Zo bestaan nieuwe glasverpakkingen al voor 50 tot 80 procent uit oud verpakkingsglas!

Waarom scheiden?

Glazen flessen en glazen potjes van dranken eten en cosmetica, oftewel verpakkingsglas, zijn voor 100% in te zetten voor de productie van nieuw glas. Ideaal gezien scheid je glas per kleur en belangrijk is dat andere glassoorten dan verpakkingsglas niet in deze stroom thuishoren. Dus drinkglazen, glazen schalen of vensterglas horen niet in de glasbak. Vooral bedrijven met bedrijfskantines en horecabedrijven hebben grotere hoeveelheden glasafval en zijn zodoende door de wetgeving gedwongen om glasafval apart te verzamelen.

Hoe verzamelen?

Glas kan je verzamelen in daarvoor bestemde rolcontainers, eventueel met rozet, die je in abonnementsvorm kan laten legen. Voor grote hoeveelheden glasafval kan je een afzetcontainer laten plaatsen.

Wat zegt de wet?

Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. De richtlijn afvalscheiding voor bedrijven zegt dat je bij meer dan 30 kg per week aan glasafval verplicht bent om deze stroom te scheiden van het restafval. Dit is circa een ½ rolcontainer van 240 liter.

Hoe wordt het verwerkt?

Stap 2: Glasrecycling
Hoe wordt het verwerkt? image