1 Afval verzamelen

Gevaarlijk afval

Gevaarlijke afvalstoffen moet je apart verzamelen in verband met de risico’s voor veiligheid en gezondheid, maar ook om hergebruik mogelijk te maken. Daarnaast verplicht de wetgever om gevaarlijke afvalstromen gescheiden te houden en gescheiden af te geven.

Waarom scheiden?

Gevaarlijk afval moet je niet alleen van ander afval scheiden maar de verschillende soorten gevaarlijk afval moet je ook niet mengen. Dit is noodzakelijk omdat een combinatie van stoffen voor een gevaarlijke reactie kan zorgen. Onder gevaarlijk afval verstaan we afvalstoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid of het milieu. Wat gevaarlijk afval is wordt bepaald door de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Gevaarlijke afvalstromen die bij veel bedrijven vrijkomen zijn onder andere TL-buizen, verf, oplosmiddelen, spaarlampen, bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen, asbest, accu’s en batterijen. De term Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afval gebruiken we wanneer bedrijven kleine hoeveelheden gevaarlijk afval verzamelen, tot 200 kg per afgifte. Branche specifiek afval zoals ziekenhuisafval valt ook onder gevaarlijk afval.

Hoe verzamelen?

Gezien het gevaar en de te volgen veiligheidsprocedures is het uitermate belangrijk om via persoonlijk contact met elkaar af te spreken hoe je het gevaarlijk afval gaat verzamelen en hoe het wordt afgevoerd. Vaak maak je gebruik van afgesloten ‘containerhuisjes’. Veiligheid gaat voor alles!

Wat zegt de wet?

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om gevaarlijke afvalstoffen gescheiden te verzamelen en gescheiden af te geven.