1 Afval verzamelen

Elektr(on)ische apparatuur

Elektrische apparaten zijn natuurlijk niet meer weg te denken uit je werkomgeving of huishouden. Helaas gaan ze ook wel eens stuk. 2,3 kg elektrisch afval belandt per hoofd van de bevolking per jaar in het restafval. Hartstikke zonde! Oude exemplaren bevatten waardevolle grondstoffen.

Waarom scheiden?

Wanneer je elektrische apparaten zoals televisies, (vaat)wasmachines, koelkasten, koffiemachines, waterkokers, oftewel alles met een stekker, apart aanbiedt, zorg je niet alleen voor recyclingmogelijkheden, maar ook voor een veilige en milieuvriendelijke verwerking. Er zijn een aantal organisaties die voor producenten en importeurs de verplichte inzameling en recycling van oude elektrische apparaten verzorgen. Zo werken wij samen met WEEE Nederland.

Hoe verzamelen?

Als particulier of kleinbedrijf kun je elektrische apparaten naar onze werf brengen of inleveren bij de winkel waar je een nieuw apparaat aanschaft. Elektronicawinkels zijn verplicht om oude elektrische apparaten terug te nemen wanneer je daar een nieuwe aanschaft. Als koper betaal je een verwijderingsbijdrage voor de inzameling en juiste verwerking van elektrische apparaten. Elektronicawinkels kunnen de elektrische apparaten verzamelen in een eigen ruimte of in afzetcontainers, zodat wij dit kunnen ophalen. De elektronicawinkel of inzamelaar krijgt een passende vergoeding.

Wat zegt de wet?

Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. De richtlijn afvalscheiding voor bedrijven zegt dat je de stroom elektrische en elektronische apparatuur geheel kan scheiden van het restafval.