2 Afval verwerken & recyclen

Restafval verwerking

Restafval is het afval dat overblijft nadat we alle recyclebare stromen eruit hebben gehaald. Van de bijna 500 kilo afval die we jaarlijks per persoon weggooien belandt ongeveer 200 kilo bij het restafval, dat zijn zo’n 50 vuilniszakken per persoon per jaar!

Hoe wordt restafval verwerkt?

Nadat alle recyclebare stromen, zoals metaal, papier en karton, plastic, houtglas en GFT uit het restafval zijn gesorteerd gaat het restafval naar grote moderne afvalenergiecentrales (AEC). Er zijn 12 van zulke afvalenergiecentrales in Nederland. Daar wordt het restafval verbrand om zo duurzame energie te produceren. Bij de verbranding van het afval komt veel warmte vrij dat gebruikt wordt om stoom op te wekken. Door deze stoom door een turbine te leiden wordt het omgezet in energie waar het energienetwerk weer gebruik van kan maken. Huishoudens en bedrijven kunnen van elektriciteit en warmte worden voorzien doordat hun eigen restafval wordt verbrand.

Hoe wordt restafval gerecycled?

Na verbranding in een afvalenergiecentrale blijven verbrandingsresten over zoals bodemas, een zwart korrelig materiaal. Dit materiaal gebruikt Rijkswaterstaat als bouwstof voor ophoging en fundering van wegen, fly-overs en geluidswallen. Is er ook nog metaal in het residu te vinden? Dan wordt dit ingezet voor metaalrecycling.

Hoe wordt het verzameld?

Stap 1: Restafval
Hoe wordt het verzameld? image