2 Afval verwerken & recyclen

Gevaarlijk afval verwerking

Gevaarlijk afval kan een gevaar vormen voor de gezondheid en het milieu. Maar door er goed mee om te gaan kan gevaarlijk afval uit waardevolle grondstoffen bestaan!

Hoe wordt gevaarlijk afval verwerkt?

De verwerking van al het gevaarlijk afval is erop gericht om de verontreiniging eruit te halen en het zo te bewerken dat de er in aanwezige waardevolle metalen en vluchtige stoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Iedere soort gevaarlijk afval wordt op een andere manier en op andere locaties verwerkt. Ze worden eerst allemaal op type gesorteerd, dat gaat machinaal of met de hand. De ene gevaarlijke stof wordt vervolgens intens gereinigd (bv. afgewerkte olie), de andere extreem verhit (bv. asbest) en weer een andere wordt omgesmolten (batterijen). Voor de meeste gevaarlijke stoffen gelden daarbij strenge wettelijke bepalingen, om de gezondheid en het milieu te beschermen.

Hoe wordt gevaarlijk afval gerecycled?

De basis olie die overblijft na reiniging van afgewerkte olie wordt ingezet in de smeermiddelenindustrie, maar ook in diverse brandstoffen. Een klein deel van de ingezamelde verf kan direct hergebruikt worden als gerecyclede verf. Na het verhitten van asbest op 1000 graden kan het veilig worden vermalen en ingezet als bouwstof in de kalk-, asfalt-, cementindustrie. Het kwik uit verwerkte TL-buizen en spaarlampen is zuiver genoeg om opnieuw in de chemische industrie te gebruiken. De metalen die uit accu's en batterijen worden herwonnen, worden hergebruikt in alle mogelijke producten. Van het zink worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Bij de verbranding van ziekenhuisafval komt duurzame energie vrij.

Hoe wordt het verzameld?

Stap 1: Gevaarlijk afval
Hoe wordt het verzameld? image